MarkoCeder

 
Heips !
 

Kuntavaalit lähestyvät, mutta en lähde uudelleen ehdolle.

Kulunut valtuustokausi oli luottamustehtävissä mielenkiintoista ja osin haikein mielin jätän kunnalliset luottamustehtävät.

Perheeni lapsista kolme nuorinta käyvät alakoulua ja he tarvitsevat yleistä-, tehostettua- ja erityistukea. He tarvitsevat myös isän ja äidin tukea koulutöissään, joten panostan seuraavat vuodet heidän opintojensa tukemiseen, kasvuun ja perheemme yhteiseen liikuntaan. 

Tuusulan puolesta ry valmistautuu vaaleihin teemalla "Rohkea edelläkävijä onnellisen Tuusulan puolesta". Tuusulassa olisi kiinnitettävä enemmän huomioita erityisopiskelun ja -opetuksen asemaan lähikoulussa; nyt pienryhmät poistuvat, joka ei edistä opettajienkaan mielestä erityisopetuksen opetusta. Nyt edetään talouden arvojen edellä, valitettavasti.

On myös tärkeää panostaa ennakoivaan liikuntaan ja sen terveysvaikutuksiin osana kunnallista lähipalvelua. Liikuntalautakunnan varapuheenjohtajana edistin liikuntapalveluita, jotka ovat kaikkien kuntalaisten tavoitettavissa, kuten turvallisia ja elämyksellisiä ulkoilureittejä Tuusulanjärvellä, uimahallin palveluita sekä lähiliikuntaa koulujen yhteyteen. Seuraavaksi olisi panostetta työikäisten ja vanhenevan väestön ennakoivaan liikuntaan yhdessä liikunta- ja terveyspalveluiden kanssa. Uskon, että näin tullaankin toimimaan.

Kiitos, että sain edistää Tuusulan liikuntapalveluita kanssanne.

Marko