MarkoCeder

Liikuntalautapalveluiden talousarvioon ja investointeihin ei liity dramatiikkaa tulevaan vuoteen 2014.

Merkittävimmät investoinnit liittyvät Vaunukankaan lähiliikuntapaikan rakentamiseen, joka kuuluu teknisen toimen budjettiin sekä Kellokosken skeittiparkki, joka kuuluu liikuntapalveluiden investointisuunnitelmaan. Yksimielisesti haluamme panostaa liikuntalautakunnassa Kellokoskeen.

Liikuntapalveluiden palvelusuunnitelma vuosille 2014 - 2018:

 • Poistamme kuntayhteistyön avulla liikuntapalvelujen saatavuuden esteitä
 • Parannamme harrastamisen edellytyksiä rakentamalla lähiliikuntapaikkoja koulu- ja
 • päiväkotiympäristöihin ja keskittämällä kilpaurheilun olosuhteita kuntakeskuksien urheilukeskuksiin
  • Omaehtoisen ja maksuttomien liikunnan harrastuspaikkojen lisääminen
  • Henkilöstöresurssien varmistaminen erityisliikuntapaikkojen ylläpidossa
 • Tuemme tuusulalaisia urheilijoita ohjelmalla, jossa koulunkäynti ja valmennus yhdistetään toimivaksi kokonaisuudeksi, kumppaneina seurat ja lajiliitot
 • Määrittelemme liikunnan lähi- ja alueelliset palvelut
 • Kehitämme käyttö- ja avustuspolitiikkaa joustavaksi ja tasavertaisesti kilpailuvetoista ja harrastepohjaista liikuntaa tukevaksi
 • Suunnittelemme liikunnanohjaustoiminnan koordinoinnin, suunnittelun ja järjestämisen yhden luukun periaatteelle

§27 Talousarvio:

Liikuntapalveluiden toiminnan kulut on vain 3,6M€ (kate 2,7M€). Säästötavoitteemme oli 1% (36k€), jonka myös saimme aikaan. Ensivuoden maksuperusteita tarkistettiin 'maltillisesti' korottaen 5% - 12% niin maksuryhmien osalta kuin liikuntapaikkojenkin osalta kaikkien liikuntamuotojen osalta.

§27 Investoinnit:

Toiminnan kate -0,7% takaa edelleen mahdollisuuden toimivaan liikuntapalveluun, mikä antaa hyvän toimintaympäristön liikuntapalveluille, jopa ½ resurssin palkkaukseen yhdessä teknisen toimen kanssa. Merkittävin keskustelu käytiin investointisuunnitelmasta vuosille 2015 - 2018, joka poikkeaa radikaalisti aiempien vuosien investointisuunnitelmasta. Ensi vuodelle 2014 investointisuunnitelma on realistinen 175k€, mutta jo 2015: 1350k€, 2016: 690k€ ja 2017: 470k€. Kaikki tiedostivat ongelman.

Teimme kaksi ehdotusta: 1) provokatiivisen ehdotuksen esittää vain 2014 investointeja ja 2) liikuntapäällikkö kutsuu lautakunnan ja/tai toimialan seminaariin 2014 pohtimaan investointeja yhdessä tuleville vuosille. Tulisihan investointisuunnitelman olla realistinen ja priorisoitu kärkihankkeineen - informatiivinen päätäjille ja kuntalaisille. Eka ehdotus kaatui "lapasena", mutta toinen hyväksyttiin, odotetusti.

§28 Jokelan kuntoreittien kunnostus:

Loistavasti valmisteltu Liisa Sorrin "Jokelan kuntoreittien kunnostus" aloite -siirrettiin- vuodelle 2015, vedoten investointisuunnitelmaan, jota Jokelaan toteutetaan yhteistyössä kaavoituspalveluiden kanssa LPS2009 mukaan. Tässäkin voin todeta, että Jokelan kuntoreittien perusparannusta on viivästetty vuosittain 2011 lähtien.

Uimahallin kaappien kunto:

K-U ympäristökeskus on informoinut liikuntapalvelua vuodesta 2009 lähtien vuosittain uimahallin vaatekaappien hygienia- ja turvallisuusriskistä. Koska korjauskustannukset ovat huikeat 250k€, ja toimialan paineet kustannustehokkuuteen mielessä, emme rohjenneet budjetoida investointia ensi vuodelle. Toisaalta, useat lautakuntalaiset eivät edes koe uhkaa todellisena, jota pidän terveysviranomaisen lausuntoa vähättelevänä, jopa vastuuttomana.

Lopuksi:

Liikuntalautakunta on varsin tyytyväinen liikuntapalveluiden toimintaan. Liikuntapäällikkö on asioiden tasalla erinomaisesti. Kuntalaisten palaute tullaan saamaan kesän kuntalaiskyselyn osalta loppuvuoden aikana. Yhteistyöhenki on rakentava ja keskustelu on pohtivaa - päätöksiä aikaansaavaa.

Nuorisovaltuutetut haluavat palata KASKOn kesäiseen 4000€ oppilasurheilutoiminnan vähentämiseen. Pohdimme yhdessä keinoja oppilasurheilutoiminnan edistämiseen.

Mukava lautakuntailmapiiri !

Matias2.jpg
Roosanauha