MarkoCeder

Tuusulan kunnanhallitus antoi kunnanjohtajalle toimeksiannon palveluverkkosuunnitelmasta 7.6.2013 mennessä. Sen toteutti Granlund Oy tohtori Heikki Lonkan johdolla. Vaatimus määriteltiin (KHALL §169) mukaan 15.4.2013 ja virkamiespäätös tilauksesta (KHALL §221) tehtiin 6.5, joten konsultille jäi aikaa toteuttaa analyysit ja raportoida tulokset noin kuukaudessa.

Kiireellisyyttä perusteltiin, että palveluverkkosuunnitelmaa voidaan hyödyntää jo vuoden 2014 talousarviossa. Tiedämme, että lautakuntien talousarviokokouksia siirrettiin lokakuulle, joten kunnan johtoryhmällä ja hallituksella olisi ollut aikaa laaja-alaisempaan palveluverkkosuunnitteluun. Mielestäni koulujen ja päiväkotien osalta analyysit ovat informatiivisia ja hyvä perusta pohdinnoille ja päätöksenteolle. Toisaalta analyysissä tulisi käsitellä koko kiinteistökantaa ja palveluverkkoa, myös teknisen toimen ja sosiaali- jaterveystoimen osalta kokonaiskuvan määrittämiseksi. Siirrytään siis kunnanhallituksen toimeksiannon mukaan palveluverkkosuunnitelman toiseen vaiheeseen ...

Miksi kritisoin ?

Kunnanhallitus otti toimeksiannossaan hyvin kantaa palvelukonseptiin - analyysiin ja suunnitelmiin kunnan kaikkien kiinteistöjen osalta ja kiinteistöissä tapahtuvien toimintojen osalta, myös asikastyytyväisyys huomioiden. Palveluverkkosuunnitelma ottaa kantaa myös investointisuunnitelmiin erilaisine malleineen.

Kritisoin epärealistista toteutusaikataulua konsulttiyhtiön tavoin. Granlund oy aiheellisesti kritisoi aikataulutavoitetta äärimmäisen kireäksi suhteessa konseptin mukaiseen työmäärään ja selvitystyön läpivientiin. Ohjausryhmä, joka koostui Tuusulan johtoryhmästä, totesi odotetusti aikataulun niukkuuden ja siksi työstä rajattiin pois esim. sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöt. Näin palveluverkkoselvitys keskittyi lähes yksinomaa kasvatus- ja sivistystoimen kiinteistöihin, palveluun ja asiakastyytyväisyyteen.

Kuntapoliitikkoja kritisoin heidän kritiikistään sivistystoimenjohtajaa ja opetuspäällikköä kohtaan. Virkamiehet ovat toimineet  kunnanhallituksen ohjauksella vaatimusmääritelmän mukaan ehdottaen säästöjä säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluverkkoselvitys paneutuu palvelutoiminnan tehostamiseen tiloja karsimalla, joten virkamiehet valitsivat myös tämän säästöjen lähtökohteeksi, joka oli luontevaa ja odotettavissakin. Tosin, ideologisesti näen maalaiskoulujen merkityksen hieman toisesta perspektiivistä, positiivisemmin kuin virkamiehet.

Granlund oy oli sitoutunut tuottamaan analyysin ja suunnitelman myös sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöistä ja palveluista. Ohjausryhmän (kunnan johtoryhmän) siunauksella tätä olennaisen tärkeää informaatiota tuusulalaiset päättäjät eivät saaneet, vaikka olimme 6.5.2013 päätöksellä oikeutettuja ja siitä myös maksaneet. Harmillista ja haitallista.

Nyt keskitymme koulu- ja päiväkotiverkon uudistukseen, lähinnä kouluverkon karsintaan, mutta mielestäni aikataulu ja ideologia eivät vastaa kuntalaisten ja luottamushenkilöiden yleistä näkemystä. Päätökset 2014 osalta olisivat hätiköityjä, etenkin huomioiden nykyinen turbulenssi kuntaliitosten osalta. Merkittävissä päätöksissä on oltava maltillinen. Uskon, että Tuusulan koulut ja päiväkodit jatkavat 2014 ennallaan. Lisäksi, palveluverkon suunnittelua kannattaa jatkaa laaja-alaiseen ja laadukkaaseen selvitykseen asti.

Säästöjä voisi löytyä nopeallakin aikataululla huolellisemmasta investointisuunnitelmasta.

Aaron2.jpg
Roosanauha