MarkoCeder

Tupu-päivä Jokelassa 18.1.2014

Tuusulan puolesta kokoontui perinteiseen Tupu-päivään Jokela-talolle lauantaina 18.1.2014.

Pohdimme Tuusulan talouden haasteita, miksi kuntaamme uhkaa huomattava vuosittainen velkaantuminen ja miksi terveys-, koulu- ja päiväkotipalvelumme ovat uhatut. Jo 2014 on odotettavissa epämiellyttäviä ja vaikeita taloudellisia päätöksiä palveluiden osalta, koska verokertymä ei vastaa kustannuksia kunnassamme.

Investoimme jo nyt selvästi vähemmän kuin naapurikuntamme, joten investointisäästöt eivät ratkaise kuntataloutemme taantumaa. Päinvastoin, korjausvelkamme lisääntyy ja kuntamme ei kehity toivotusti huolimatta Tuusulan loistavasta sijainnista pääkaupunkiseudulla tai huomionarvoisesta kulttuurihistoriastamme.

Kunnat tarvitsevat valtionosuuksia, joita on vähennetty vuosittain. Kunnassamme on edelleen kansallisesti verraten hyvä huoltosuhde, joka kuitenkin heikkenee ja ikääntyvien osuus lisääntyy. Terveyden huoltoon haluamme panostaa ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin turvaamiseksi. Talouttamme Tuusulassa on tasapainotettava suunnitelmallisesti.

Koulujen ja päiväkotien palvelut ovat olleet merkittävien haasteiden ja huomion keskipisteenä koko viime vuoden. Vanhempainyhdistykset ponnistelevat suojellakseen lastensa opinahjoa adressein ja lähetystöin kunnantalolla. Lähikouluja puolustetaan kaikin keinoin. Tupu tunnetaan hyvästä asiantuntevasta perehtyneisyydestään koulujen ja päiväkotien tilanteeseen, sillä olemme aktiivisesti mukana vanhempain koti- ja koulu yhdistyksissä. Perheiden huoli on huomioitu myös kunnallisessa päätöksenteossamme.

Osa kouluistamme ja päiväkodeistamme tarvitsisi huomattavaa kannattamatonta korjausta, joten rakennuksia on uusittava. Kun kaavoituksen kärkihankkeet etenevät, palveluiden uudelleen organisoimiselle on hyvät perusteet. Koska osa kouluista toimii täydellä kapasiteetilla: oppilaita ja opetusryhmiä on koulun kokoon nähden maksimi, saattaisi olla hyvä ohjata oppilaita lähikouluihin, kuten Vaunukankaalla, Nahkelassa ja Ruotsinkylässä. Entä pitäisikö varhaiskasvatuspalveluita suunnitella osin yhdessä naapurikuntien kanssa, etenkin kunnan rajalla asuvien tuusulalaisten arjen helpottamiseksi ? Entä voisiko alakoulujen ja päiväkotien yhteistyötä lisätä entisestään ?

Tupu kiittää Tuusulan talousjohtaja Markku Vehmasta ja palveluverkkoasiantuntija Heikki Lonkaa havainnollisesta ja keskustelevasti vierailusta Tupu-päivässämme. Jäsenistömme keskusteli asiantuntijoiden kanssa aktiivisesti ratkaisujen löytämiseksi, Tuusulan talouden ja palveluiden edistämiseksi.

Lisää kuvia Picasassa: 

https://picasaweb.google.com/113959089338006125888/Tupupaiva2014

 

profiili2.jpg
Roosanauha