MarkoCeder

 

KH-Seminaari

Kuva: hotelli Tammerin portailla, Tampereella, Kuvaaja: Salla Heinänen

TUPU sitoutuu Tuusulan tuottavuusohjelmaan

Tuusulan on kiinnitettävä huomiota talouteen, sillä olemme rahoitaneet palveluitamme velkaantuen jo muutaman vuoden ajan ja samanaikaisesti investoineet maltillisesti niin uusiin kuin ylläpidettäviinkin palveluihin; tosin, vähemmän kuin verokki kunnissa. Kunnossapidon tarve on lisääntynyt aiheuttaen korjausvelkaa. Vaikka velkaantumisemme onkin hallittu, seuraavien vuosien ennuste on huolestuttava: Ilman rakenteellisia muutoksia palveluihimme, sopeutustarve on jopa 4,4M€/vuodessa, joka vastaa 0,75% lisäystä vuotuiseen tuloverotukseen.

Valtuusto päätti kuluvan vuoden talousarviota hyväksyessään laatia talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman Tuusulalle.

Kunnanhallitus linjasi vuoden ensimmäisessä seminaarissaan, että tuottavuutta parannetaan mm. uudistamalla palveluita, tekemällä muutoksia palveluverkkoon, lisäämällä sähköistä asiointia, hyödyntämällä teknologiaa sekä kehittämällä henkilöstön osaamista ja lisäämällä työn tuottavuutta.

Linkki:  http://tuusula.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?id=2697;sivu_id=2345;pager_current=

TUPU on mukana laatimassa 10 vuoden investointisuunnitelmaa Tuusulalle. Vetovoimaisten palveluiden suunnittelu toteutetaan yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Suunnitelmassa otetaan kantaa siihen, missä lapsille tarjotaan päivähoitoa, missä tulevaisuuden koulut, terveyskeskukset, liikuntapaikat ja puistot sijaitsevat. Kun investoimme lasten ja nuorten palveluiden uudelleen organisointiin, meidän on samanaikaisesti huomioitava investoinnit vanhusten asumis- ja kotihoidon terveyspalveluihin. Olemme valmiit ottamaan ”tiikerinloikan” palveluiden kehittämiseksi, sillä muutokset palveluihin ovat yksi tapa lisätä tuottavuutta.

Suunnitelmien aikataulu:

Tuottavuusohjelma esitellään lautakunnille ja kuntalaisille maaliskuussa. Kunnanvaltuusto käsittelee suunnitelmia huhtikuussa huomioiden kuntalaispalautteen. Kunnanhallitus vamistelee esityksen toukokuussa valtuuston päätettäväksi kesäkuussa.

Kunnanhallituksen seminaari pidettiin 13-14.2. Tampereella, jonne tupulaisista osallistuivat Tuija Reinikainen, Risto Rämö, Jussi Salonen, Sarppa Heiskanen, Markus Meckelborg ja Marko Ceder.

 

Jussi-Toni-Marko.jpg
Roosanauha