MarkoCeder

 

Tuusulan ja liikunnan puolesta

Pitäisikö Tuusulan sijoittaa liikuntapalveluihin enemmän? Mihin liikuntapalveluihin sinä sijoittaisit? Tuusulassa on parhaillaan käynnissä nettikysely, johon vastaustasi odotetaan 18.4. menessä: http://www.tuusula.fi.

Tuusulan liikuntalautakunta on pohtinut panostavansa seuraavaksi Jokelan, Kellokosken ja Hyrylän ulkoilureittien ja uimapaikkojen kehittämiseen sekä nuorten että seniorien liikuntapuistoihin. Pidämme tärkeänä, että ulkoilureitit mahdollistavat arkiliikkumisen lähellä kotia turvallisine kevyenliikenteen väylineen ja katkeamattomine viheralueineen. Hyvät ulkoilureitit tarjoavat kaikille mahdollisuuden nauttia luonnosta.

Olethan jo huomioinut tulevan kesän nurmikkojumpat, uimakoulut ja sportti-kerhon ilmoituksen nettisivuilta? Lisäksi kunnan liikunnanohjaajat järjestävät säännöllisesti ohjattua liikuntaa, pääsääntöisesti erityisryhmiin kuuluville. Mitä mieltä olette liikuntapalveluistamme ?

Liikuntaharrastusten kustannukset ja harrastusintensiteetti ovat kohonneet 10 vuoden aikana urheiluseurojen niin kilpailu- kuin harrasteryhmissäkin kaksin- jopa kolminkertaiseksi, jonka jokainen perheellinen on varmasti huomannut. Yleisesti todeten, urheiluseurassa harrastaminen on palkitsevaa mutta kallista. Tämän vuoksi omatoimiliikunta on lisääntynyt erityisesti nuorten trendilajien parissa, kuten skeittaus, skuuttaus tai parkour.

Kuluneen viiden vuoden aikana Tuusulassa on investoitu liikuntapalveluihin noin 2 miljoonan euron edestä. Toteutuneita hankkeita on noin 20 ja erillisiä kohteitä noin 50. Omatoimiliikunnan edistämiseksi Tuusula on investoinut koulujen ja päiväkotien sekä puistojen lähiliikunta-alueisiin, joissa nuorten trendilajeja voi harrastaa päivittäin vapaasti ja maksuttomasti mm. Jokelassa Notkopuistossa, Kellokoskella Roinilanpeltossa, Hyökkälässä ja Riihikalliossa. Lähiliikuntapaikat sijaitsevat koulujen läheisyydessä asuinalueilla ja ovat käyttäjiensä helposti ja turvallisesti saavutettavassa - Kiitos liikuntapalvelut.

Kannatan liikunnan lisäinvestointeja. Liikunnan toimialan osuus kuntien käyttömenoista on keskimäärin 1,8 prosenttia, mutta Tuusulassa vain 1,3 prosenttia. Tuusulan käyttömenot ovat 3,6 miljoonaa euroa, ja keskimääräisellä käyttömenolla sen pitäisi lähestyä 5 miljoonaa euroa. Järvenpään käyttömenot ovat noin 1,2 prosenttia ja Keravan 1,6 prosenttia.

Liikkumattomuuden hinta on yhteiskunnalle korkea. Toisaalta liikuntaa lisäämällä voisi saavuttaa huomattavia säästöjä terveydenhuollossa. Yhteistyöllä liikuntaseurojen kanssa ja omaehtoista liikuntaa tukemalla uskon, että saamme tuusulalaiset liikkeelle !

 

Marko Ceder (Tupu)

Tuusulan liikuntalautakunnan varapuheenjohtaja

Tuusulan puolesta ry:n puheenjohtaja

 

Jussi-Toni-Marko.jpg
Roosanauha