MarkoCeder

Keski-Uusimassa lukijan kynästä 8.9.2014

Oletko miettinyt, mihin kirkollisveroa tulisi käyttää? Minkälaisia virkoja ja tehtäviä seurakunnassa tulisi olla? Mihin suuntaan kirkon tulevaisuutta ohjaillaan?

Oheisten kysymysten lisäksi on hyvä miettiä seurakuntavaalien teemaa mitä on ”Usko hyvän tekemiseen”. Tuusulan puolesta yhdistyksessä pohdimme miten kehittää niin kotikuntaamme kuin seurakunnan työtä edistämällä vastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden arvoja. Miten edistämme seurakunnan toiminnan avoimuutta ja hallinnon läpinäkyvyyttä. Seurakunnan tulee huolehtia lähimmäisistämme ihmisarvoa kunnioittaen. Lähellä sydäntämme on seurakuntatyö lasten ja nuorten kanssa sekä perhetyö ja vanhuspalvelut.

Seurakunta ja Tuusulan kunta yhdessä voivat tarjota kotikuntansa asukkaille enemmän tukipalveluita, joilla tuetaan ihmisten selviytymistä ja estetään syrjäytymistä. Yhteistyö naapuriseurakuntien ja järjestöjen kanssa on tärkeää. Haluamme, että seurakuntamme on läsnä seurakuntalaisten elämässä, sillä seurakunta on tavallisia ihmisiä varten.

Puheenjohtajajana uskon, että seurakuntavaalit onnistuvat Tuusulassa hyvin. Kannustan luottamustoimintaan, sillä niin Tuusulan kunnan kuin seurakunnan talouteen ja toimintaan vaikuttaminen on tärkeää. Seurakunta vaikuttaa monella tavalla elämäämme ja asumisviihtyvyyteemme: Kyse on vapaaehtoistyöstä lasten, nuorten perheiden ja vanhusten kanssa. Kannustan osallistumaan kultuuri-, kotiseutu ja urheiluseuratyöhön; siis vapaaehtoistyöhön.

Tupun ehdokkaat toimivat päättäjinä vastuullisesti, aloitteellisesti ja suvaitsevasti hyvässä hengessä.

Seurakuntalaisia on 75,6 % koko kunnan väkilukuun suhteutettuna ja seurakuntavaalien aktiivisuuskin on lisääntynyt, koska jokainen 16-vuotias seurakunnan jäsen saa vaikuttaa äänestämällä. Edellisissä vaaleissa noin 17% äänesti. Ehdokkaanhan on oltava 18 vuotias.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa

 

Anna2.jpg
Roosanauha